LITURGIKA
dla każdego

cykl formacyjny organizowany i prowadzony w dekanatach przez ACFP
(Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej).

Dziesięć dwugodzinnych spotkań, dotyczących podstawowych zagadnień związanych z liturgią, zwłaszcza Eucharystią oraz innymi sakramentami.

Szczegółowy program

Każde spotkanie to dwie godziny zegarowe wykładu z przerwą oraz możliwością zadawania pytań. Kolejność tematów może ulegać zmianie w zależności od dyspozycyjności prowadzących
Uczestnicy będą mieli dostęp do nagrań zajęć.

1. Czym jest liturgia?

Etymologia i znaczenie słowa
Elementy konstytutywne
Kiedy coś jest liturgią?
Cel liturgii: uświęcenie ludzi i uwielbienie Boga
Dialogiczny charakter liturgii

2. Język liturgii i przestrzeń liturgiczna 

Znaki i symbole (rodzaje znaków)
Postawy i gesty
Elementy naturalne (światło, woda, kadzidło)
Przestrzeń liturgiczna:
    zewnętrzna: rodzaje i przeznaczenie budynków sakralnych
    wewnętrzna: baptysterium, chrzcielnica, ołtarz, ambona, konfesjonał

3. Liturgia i czas 

Czas liturgiczny
Święto - dlaczego świętujemy?
Rok liturgiczny (układ, ranga świąt, teologiczny wymiar)
Niedziela najstarszy dzień świąteczny chrześcijan (jak świętować?)
Misterium Paschalne, Misterium Wcielenia:
    Misterium Paschalne - centrum roku liturgicznego
    40 dniowe przygotowanie
    Triduum Paschalne
    Okres wielkanocny
    Misterium Wcielenia
Adwentowe przygotowanie
Uroczystość Bożego Narodzenia
Okres Bożego Narodzenia i święta mu towarzyszące

4. Eucharystia cz. 1 

Zarys historyczny
Przygotowanie: najważniejsze naczynia i szaty
Osoby: kto jest kim w czasie sprawowania Eucharystii
Inne nazwy Eucharystii
Obrzędy wstępne

5. Eucharystia cz. 2 

Liturgia słowa (przebieg, aktualne przepisy, teologiczny wymiar poszczególnych części)    

6. Eucharystia cz. 3 

Liturgia eucharystyczna (przebieg, akt, przepisy, teologiczny wymiar)
Przygotowanie darów
Modlitwa eucharystyczna (i jej rodzaje)
Obrzędy komunii
Obrzędy zakończenia
Kult eucharystyczny poza Mszą św.

7. Sakramenty

Zarys historyczny
Liturgiczny wymiar sakramentów
Księgi: mszał, pontyfikał i rytuał
Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej
Sakrament małżeństwa i kapłaństwa
Sakrament chorych

8. Sakramentalia i pobożność ludowa 

  Sakramentalia: błogosławieństwo, pogrzeb, procesje i pielgrzymki
  Pobożność ludowa: nowenny, nabożeństwa, różaniec

9. Teksty liturgiczne 

Język kościelny
Czym jest formularz mszalny
Kolekta, Modlitwa nad darami, Modlitwa po komunii
Liturgiczne Lectio divina

10. Liturgia godzin 

Praktyka i teologia
Liturgia godzin u chrześcijan Wschodu i Zachodu

Liturgika ONLINE

edycja trwająca


 1. adresat: wszyscy poszukujący wzrostu w wierze
 2. miejsce: zajęcia w formie online na platformie zoom
 3. termin: czwartki  19:00-21:15

      20.10 - ks. Łukasz Dziura (Czym jest liturgia?)
      27.10 - dr Andrzej Lwowski (Język liturgii i przestrzeń liturgiczna)   
      03.11 - dr Andrzej Lwowski (Liturgia i czas)
      24.11 - ks. Łukasz Dziura (Eucharystia cz. 1)
      01.12 -ks. dr Bartłomiej Kuźnik (Eucharystia cz. 2)
      15.12- ks. Łukasz Dziura (Eucharystia cz. 3)
      12.01 - ks. Łukasz Dziura (Sakramenty)
      26.01 - ks. Łukasz Dziura (Sakramentalia i pobożność ludowa)
      09.02 - ks. Łukasz Dziura (Teksty liturgiczne)
      23.02 - dk. dr Andrzej Lwowski (Liturgia godzin)

Ofiara za zajęcia

Ponieważ nasze Centrum Formacji może istnieć wyłącznie dzięki Państwa hojności, prosimy Państwa serdecznie o wsparcie naszej działalności. 

Ofiary można wpłacać na miejscu lub na konto: Archidiecezja Katowicka 77 1600 1055 1848 6348 7000 0003 (BNP Paribas) , w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – liturgika”  

Współpraca

Mobirise

Radio eM
Rozgłośnia Archidiecezji Katowickiej, obejmująca swoim zasięgiem mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej, Podbeskidzia i południowej Polski.  

Kontakt

Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej
Marii Skłodowskiej-Curie 30/5
Katowice
Email: centrum.formacji@katowicka.pl
Telefon: 519546012 (wtorki, czwartki, piątki 9:00-15:00)

Konto

Archidiecezja Katowicka
77 1600 1055 1848 6348 7000 0003
(BNP Paribas)
w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – liturgika” 

Created with Mobirise website template